Harcerstwo, będąc częścią światowego skautingu, przejęło na początku swego isnienia podstawowe symbole skautowe - lilijkę (symbolizującą skauting męski) i koniczynkę (symbolizującą ruch żeński - guiding). ZHP od początku swojego istnienia starał się jednak o utworzenie wyróżniającej Polaków odrębnej symboliki.

Na niniejszej stronie prezentować będziemy harcerskie tradycyjne symbole i ogólnopolskie odznaczenia. Będziemy podawać podstawowe informacje tak historyczne, jak i bieżące.

W przyszłości strona ta będzie także kompendium wiedzy historyczno-prawnej na ten temat.

Zespół redakcyjny serwisu